1. Ligjeratë motivuese - Teknika të zhbllokimit të ndërgjegjes tonë nga ndikimet negative SEKRETET E SUKSESIT TË VËRTETË
DATA


14 03(Mars) 2015


    09:00 – 10:00  Pjesa e parë e seminarit
    10:00 – 10:30  Pauza për kafe
    12:00 – 14:00  TIME OUT
    14:00 – 17:00  Pjesa e dytë e seminarit

15 03(Mars) 2015


    09:00 – 10:00  Pjesa e parë e seminarit
    10:00 – 10:30  Pauza për kafe
    10:30 – 14:00  Pjesa e dytë e seminarit

LOKACIONI: Shkup

FOLËS

Johan HENDRIX - Anëtar i Rrjetës së informatаve globale (GIN) niveli i VII dhe pjesë e Sekreti i Trajnimit Jetësorë – platform për trajner jetësorë

Jeonghae Han - Anëtar i Rrjetës së informatаve globale (GIN) niveli i VI dhe pjesë e Sekreti i Trajnimit Jetësorë – platform për trajner jetësorë

Mimoza Thaqi - Anëtar i Rrjetës së informatаve globale (GIN) niveli i IV, pjesë e Sekreti i Trajnimit Jetësorë – platform për trajner jetësorë, themelues e platformës për trajnime motivuese të suksesit I AM POWER


Momenti definues i suksesit është momenti kur vendosim mos të dorëzohemi!
T’a shtym deri në fund vizionin tonë. Kur gjendemi para sfidave të jetës, ndërsa jemi nisur në rrugëtimin drejt krijimit të një të ardhme më të mirë, me punë të palodhshme, dinjitet, moralitet dhe përkushtim maksimal; sfidat s’janë asgjë tjetër por momente argëtuese, të cilat nuk do të na lejn të n’a mer gjumi e bezdia, por gjithnjë do të n’a ngrisin gjakun e presionin, që t’a përjetojmë rrugëtimin me të gjitha komponentat e gëzimit dhe dështimit.

Sekretet e trajnimit jetësor - The Secret to Life Coaching
“Sekreti i trajnimit jetësor” është kompani amerikane – klub që ofron program, e certifikuar për Trajner Jetësorë, për motivim, dhe inspirim të personave të cilët janë të vendosur të krijojnë, kushte më të mira në jetën e tyre. Kjo programë përdorë një teknikë spëcifike e njohur si Teknika për zhbllokim të ndërgjegjes tonë - Subconscious Release Technique, teknikë e cila targeton ide dhe mendime negative të cilat nuk ju lejojnë të shkoni përpara. Një herë kur mendimet tuaja, idetë tuaja dhe besimi Juaj do të pastrohet nga të gjitha ndikimet negative,… kthim mbrapa nuk ka! Në këtë mënyrë krijohen rezultate afatgjate, të cilat do t’ju ndihmojnë klientëve të jetojnë ëndrrën e tyre.

Me kombinimin e aftësive kualitative të larta për Trajnim Jetësor dhe teknika të Zhbllokimit të ndërgjegjes tuaj, e cila prej Jush krijon një energji të re inspiruese dhe ambicioze, drejt një jete të re, më të mirë.

www.thesecrettolifecoaching.com

Rrjeti i informative globale– GIN – Global Network Information
Rrjeti i inforamatave globale ose shkurt GIN, është një klub privat, që është formuar në Nëntor të viti 2009, nga një grup njerëzish shumë të sukseshëm. Qëllimi i klubit është t’ju mundësojë njerëzve “të kenë dhe të jenë” atë që duan apo ajo që duan në jenë. GIN është klub global dhe ka anëtarë dhe bashkëpuntorë nga më shumë se 150 shtete. Më shkurtë, GIN është një platformë unikate për sukses, që dallon nga ajo që deri sot është e krijuar. GIN e ka atë të cilën njerëzit e quajnë “hallkë e cila mungon”, që t’ju ndihmojë njerëzve të arrijnë atë që duan nga jeta e tyre. Egziston një dinamikë për arritje të suksesit dhe GIN e ka atë dinamikë. Anëtarët e GIN krijojnë biznese mes veti. Pasi u formua klubi, afër 100 milion dollar janë investuar në biznese të GIN.

www.globalinformationnetwork.com

Për regjistrim: http://www.eventbrite.com/e/ligjerate-motivuese-tema-teknika-te-zhbllokimit-te-ndergjegjes-tone-nga-ndikimet-negative-sekretet-tickets-15916964068

PAGESA PËR HYRJE: 25 € (Pagesa do të kryhet tek hymja para fillimit të seminarit)

Për më shumë informata: https://www.facebook.com/events/773537029361528